Stacionarni i mobilni rezervoari i stanice za točenje AdBlue

Suvremena vozila sa dizel motorom moraju zadovoljavati sve više standarde vezano na zaštitu okoliša. Korištenjem otopine uree (ADBlue®) postižete čišće ispušne plinove te veću učinkovitost i bolje izgaranje svih vrsta motora. Njegova primjena može biti u strojevima sa vlastitim pogonom, u građevinarstvu, šumarstvu i sl. Takvi strojevi mogu često raditi jako dugo na otvorenom i zato treba ADBlue® dotočiti na gradilištu.

Stacionarni rezervoari i stanice za točenje AdBlue

Za stacionarno skladištenje AdBlue® / DEF / ARLA 32 ©, Cemo nudi posebne spremnike za skladištenje do 30.000 litara. Ovi kompletni sustavi opremljeni su odgovarajućim pumpama i priborom. Vanjske inačice posebno su dizajnirane za ugradnju na otvorenom. Spremnik i grijači, kao i dvostruki FRP spremnici sa dobrom toplinskom izolacijom, sprječavaju kristalizaciju otopine uree na niskim temperaturama.

CUBE

• Volumen: 1.500 i 2.500 L

CUBE 5.000 L

• Volumen: 5.000 L

Tank stanica za AdBlue

• Volumen: 5.000 L

Mobilni rezervoari i stanice za točenje AdBlue

Kako bi osigurao da je AdBlue® / DEF / ARLA 32 © dostupan tamo gdje vam je potreban, Cemo nudi samodovoljne benzinske stanice u kompaktnom formatu. Blue Mobil Easy, kapaciteta 125-600 litara, dostupan je s električnim pumpama od 12 ili 24 V. Kompletni sustavi pumpi Cematic Blue za IBC i bačve dostupni su za opskrbu AdBlue® / DEF / ARLA 32 © u radionicama. Ovi sustavi imaju visokokvalitetne samousisavajuće membranske pumpe s protokom od 30 l / min. ADR dozvola nije potrebna za transport AdBlue® / DEF / ARLA 32©.

Blue-Mobile Easy

• Volumen: 125 – 980 L
• S Cematic Blue pumpom

Blue-Mobile Easy

• Volumen: 125, 210 i 440 L
• S CENTRI SP 30 pumpom

Blue-Mobile PRO PE 980 l

• Volumen: 980 L
• S Cematic Blue pumpom

Kolica za AdBlue

• Volumen: 60 i 100 L
• S CENTRI SP 30 pumpom

Kolica za AdBlue PRO

• Volumen: 60 L

Bluefill PRO

• Volumen: 220 L

Prijenosna kolica Blue

• Volumen: 150 L

Prijenosna kolica Chem

• Volumen: 150 L

Sustav pumpa za AdBlue

Sustavi pumpa za AdBlue

• S CENTRI SP 30 pumpom

ECO-1

• Pumpe za bačve

Cematic Blue sustav pumpa

• Kompaktan sustav punjenja

Moderna vozila sa dizelskim motorima moraju poštivati strože granice kod ispusta štetnih emisija dušikovog oksida i sitnih krutih čestica. Ako za kontrolu NOx koristite otopinu uree (AdBlue® / DEF / ARLA 32 ©), posebno ekonomične i čiste jedinice mogu se koristiti u svim vrstama vozila. Danas se ova metoda koristi i u samohodnim poljoprivrednim, građevinskim i šumarskim strojevima. Budući da ti strojevi često rade dulje vrijeme na jednom mjestu, potrebno ih je dopuniti AdBlue® na licu mjesta.

Narudžba

Želite naručiti određeni proizvod? Ispunite formu i upišite šifru proizvoda. Kada zaprimimo vašu narudžbu šaljemo vam službenu ponudu. Nazovite nas na 042 379 479 za dodatna pitanja.

Shopping Basket